מועד לכנס סיכום כותנה אזורי

16/02/2021

09:00 / 12:00

כנס לסיכום כותנה אזורי 2020 יתקיים במועד: 16 לפברואר, יום ג', בין השעות 09:00 ל 12:00. בשלב זה – מתוכנן כנס במתכונת זום!!! 

אנא שריינו מועד זה. סדר יום ודוברים יקבעו בהמשך