סקירת שוק החיטה – הרצאת פייסבוק לייב בקבוצת עובדי הפלחה

14/05/2020 17:00 / 17:30