עדכון חשוב – הודעה על ביטול האירוע המרכזי של מגדלי הפירות

23/03/2020 08:30 / 15:00

מוזמנים יקרים, לאור המצב החדש, אנו נאלצים לדחות את הוועידה הארבע-שנתית של ארגון מגדלי הפירות שהייתה אמורה להתקיים ב-23/3/20. מקווים לעדכן בהקדם על מועד חדש