האירוע השנתי של מועצת הכותנה

04/05/2020 08:30 / 12:00

להלן הזמנה לאירוע השנתי של מועצת הכותנה שיתקיים ב-04.05.2020 בקבוצת יבנה.
הזמנה מפורטת תישלח במועד סמוך יותר לאירוע

הזמנה מקוצרת