יום דיווח מחקרים – גפן מאכל

26/03/2020 08:30 / 13:00

להלן הזמנה ליום דיווח מחקרים – גפן מאכל שיתקיים באולם הכנסים של משרד החקלאות, בית דגן