ועדה מקצועית פלחה חורף

13/10/2020 00:00

המפגש יתקיים או בזום או בבית דגן. פרטים נוספים יינתנו בהמשך