הזמנה לסמינר רשת 10.2.21- ניהול אזורי כמנוף לקידום חקלאות סביבתית -אתגרים והזדמנויות

10/02/2021

15:00 / 16:00

במסגרת סמינר רשת בנושא חקלאות וסביבה, מצ"ב הזמנה למפגש השני ניהול אזורי כמנוף לקידום חקלאות סביבתית -אתגרים והזדמנויות

הזמנה לסמינר רשת 10.2.21