מלגת גולדווסר-זייסמן ללימודים גבוהים בנושא עשבים טפילים

09/02/2021

00:00

מלגה כספית עבור תלמידים לתואר שני ותואר שלישי באוניברסיטאות ישראל בנושא עשבים
טפילים תחולק במעמד הועידה הארצית ה- 26 של האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים שתתקיים ב-9 לפברואר 2021. המלגה הינה תרומה של משפחות גולדווסר ו-זייסמן בארץ ובחו"ל ומיועדת לעודד ולתמוך בהעמקת הידע המדעי והמעשי בנושא העשבים הטפילים

קול קורא מלגת גולדווסר-זייסמן 2021