הגינון הביתי- מימוש התחביב במקצועיות, ביעילות ובהנאה

03/02/2021

18:30 / 20:00

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר
מתכבד להזמין את הציבור הרחב להרצאת חשיפה לקראת הקורס המקוון
'גינון ביתי' שייפתח בפברואר 2021

הזמנה להרצאה בנושא הגינון הביתי-מימוש התחביב במקצועיות, ביעילות ובהנאה 3.2.21 (1)