כנס אגוזי אדמה – 5.3.20

05/03/2020 08:00 / 13:00

ב- 5.3.20 באולם האירועים בגרנות בשעה 08:00 בבוקר נתכנס לשמיעת דיווחי המחקרים שבוצעו באגוזי אדמה בשנת 2019 ואת תכניות המחקרים לשנת 2020. נשמח לראותכם

הזמנה1 לכנס מחקרים סיכום 2019 ותכנית 2020 05.03.2020