כנס מחקרים וחידושים בגן הנוי

מתחיל ב 6 ימים, 2 שעות

23/09/2019 08:30

אולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן

מאורגן על ידי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

כנס מחקרים וחידושים בגן הנוי