הזמנה לקורס מקוון גינון בר – קיימא

11/01/2021

08:30 / 12:30

מצ"ב הזמנה לקורס מקוון גינון בר-קיימא שיתקיים במשך 10 מפגשים שייערכו באופן מקוון ב'זום'

הזמנת קורס גינון בר קיימא 2021