מפגש מגדלים גליל מערבי

09/07/2019 13:00

מילואות, מועדון בקומה ג'

מאורגן על ידי

התארגנות גד"ש גליל מערבי

סדר יום

13:00 – כיבוד
13:30 – עדכונים מהשטח
45::13 – דיווח בנושאי כותנה – אורי גלעד – מנכ"ל מועצת הכותנה
14:00 – גידול הקינואה – ד"ר ליאור רבינוביץ וד"ר אביב אשר – מו"פ צפון