כנס חקלאים

24/02/2020 09:00 - 13:00

להלן הזמנה לכנס חקלאים שיתקיים במרכז צעירים, רח' דבורנית 3, קצרין