EIMA International

11/11/2020

00:00

להלן הזמנה לתערוכה בינלאומית לחקלאות בנושא מכונות גינון.
התערוכה תתקיים בין התאריכים 11-15.11.2020, בולוניה, איטליה

לפרטים נוספים והרשמה >> https://www.eima.it/en/