כנס מגדלים בנושא סיכום עונת גידולי החורף בדרום ובנגב

מתחיל ב 8 ימים, 2 שעות

25/09/2019 08:00

קיבוץ ארז

מאורגן על ידי

מגדלי הדרום

סדר יום יתפרסם בקרוב.