וועדה מקצועית כותנה

14/02/2021

00:00

המפגש יתקיים במשרדי הוועדה בהרצליה. פרטים נוספים יינתנו בהמשך.