מועצת הכותנה – כנס מגדלים – עמק

02/07/2019 09:00

בכנס תינתן סקירת שוק וכן יתבצע מילוי מודרך של טפסי ה-BCI לעונת 2019.