רווחת בעלי חיים ברפת סמינר מקוון בזום, אוקטובר-נובמבר 2020

20/10/2020

10:30 / 12:45

למגדלי הבקר שלום רב, מצורפת הזמנה לסמינר מקוון בנושא רווחת בעלי חיים ברפת. הסמינר מומלץ לרפתנים המעוניינים להתעדכן ולרכוש ידע ומיומנות בהתנהלות נכונה ומתחשבת בבעלי חיים ברפת, תוך הכרה בתרומה של רווחת הפרות לרווח של הרפת

הזמנה לקורס רווחת בעח ברפת_בזום_2020