הזמנה לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה (רססים)

31/03/2020 00:00

אנו מתכבדים להזמינכם לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה
שיתקיים בספיר, מרכז משתלמים – חדר 6 ,ערבה תיכונה ב-31/03 וב-7/4

הזמנה לקורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים) בערבה תיכונה