מפגש הפסגה של החקלאות ההישראלית

13/10/2021 ל 14/10/2021

10:00 / 12:45

13-14 באוקטובר גן לאומי עין חרוד