AGRICULTURE IN MOTION

08/11/2020

00:00

להלו הזמנה לתערוכה בינלאומית של טכנולוגיות ופתרונות לחקלאות אפקטיבית ובת קיימא.
התערוכה תתקיים בין התאריכים 8-12.11.2020, פריז צפון – ווילפינט / צרפת

לפרטים נוספים והרשמה לחצו על הקישור >> https://en.simaonline.com/