גד"ש בנעלי בית – חקלאות בברזיל ובדרום אמריקה‎ – פייסבוק לייב ארגון עובדי הפלחה

מתחיל ב 16 ימים, 20 שעות

20/08/2020 17:00 / 17:30

הרצאתו שלו צחי רייך, נספח כלכלי בברזיל