כנס הנדסה חקלאית

מתחיל ב 4 ימים, 4 שעות

30/05/2019 08:30 - 16:00

אולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן

מאורגן על ידי

שה"מ

כנס הנדסה חקלאית - 30.5.19