הזמנה להשתלמות יומית בנושא הלם מים וקוויטציה

19/02/2020 08:00 - 16:00

להלן הזמנה להשתלמות יומית בנושא הלם, מים, וקוויטציה שיתקיים בקיבוץ אייל, 19.02.2020

Daiy-Air-Training

טופס הרשמה