סיור ומפגש מגדלי גד"ש יולי 2024

03/07/2024

00:00 / 09:00

לרכזי ענף, למגדלים, לפעילי ענף ולמדריכים שלום רב, ביום ד' 3.7.2024 נקיים סיור בחלקות גד"ש כפר מסריק ויע"ן.

סדר היום:

9:00 נפגשים ב"עגלה של שאול" בשטחי גד"ש כפר מסריק (ביציאה המזרחית מכפר מסריק לשדות, בשדרת עצי הזית על הציר הראשי לפני הבית קברות)
9:15 נצא לסיור בחלקות:

– אבטיח לפיצוח – זן דניאלה
– תירס למספוא – סיום השקיה
– אגוזי אדמה – תצפית זנים
– עגבניות לתעשיה – ממשקי גידול שונים

10:30 מפגש במילואות, מועדון קומה 3 – קפה וסנדוויצ'ים
10:45 יזהר לנדאו – מועצת הכותנה
11:30 עמוס לילינפלד, ארגון עובדי הפלחה – מענקי משרד החקלאות ומילוי טפסים
12:00 ליאור אברהם, שה"ם – עדכוני ירקות
12:20 דודי שמש, שה"ם – עדכוני גד"ש

בברכה,
מדרכי הגידול, התארגנות גד"ש