מפגש מרכזי משק ומגדלים עם מועצת הכותנה

21/07/2024

13:00

למגדלי הכותנה בהווה ובעתיד!!

ביום א', 21/7, 13:30 יערך מפגש מגדלים ומרכזי משק עם יזהר לנדאו, מנכ"ל מ. הכותנה.
נושא המפגש "עדכון על מצב ענף הכותנה", על רקע אי הצלחה במכירת יבול הסיבים.

המפגש חשוב ביותר לשמוע, גם להשמיע…. ולקראת תוכניות הזריעה העתידיות בגד"שים.
נוכחותכם חשובה!!