גד"ש בנעלי בית – ביטחון חומרי והתלכדות הסיכונים בשרשראות האספקה בצל המלחמה

25/07/2024

18:00