משק המים בישראל 2020

נתוני רקע וקשר בין מים למצב החקלאות, בישראל, מאפייני וכשלי שוק המים בישראל, על הארגון ומטרותיו כגוף המייצג את החקלאים

מצגת לאעפ-ספט 20