משק המים והחקלאות בראי מודל הידרו-כלכלי

    מחבר:
  • עידו קן
  • ישראל פינקלשטיין

חזון משרד החקלאות: אספקת מרבית המזון הטרי בהתבסס על יצור מקומי וללא העלאת מחירים ניכרת. מהיעד הנ"ל נגזרת מדיניות תמיכה חקלאית, מים, עובדים זרים, כיסוי, סיוע בהשקעות וכו'.

Water economy and agriculture in the mirror of a hydroeconomic model