הסכם המים (4) למפיקים פרטיים – קובץ יתרת זכאות לצרכנים מעודכן ל- 8.3.20

להלן קובץ יתרות לצרכנים במסגרת הסכם המים (4) למפיקים פרטיים נכון ל- 8.3.20

הסכם המים (4) יתרות לפי צרכן לשנת 2020 עם שמות ללא מקושרים 9.3.20 (1)