מתוקה יותר מתמיד – רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת

רמת מליחות נמוכה נמדדת בכנרת על ידי מעבדת שירות השדה של צמח ניסיונות. מהנתונים עולה כי ריכוז הכלורידים במי הכנרת, עומד על 285 מ"ג לליטר, הרמה הנמוכה ביותר מזה חמש שנים

לא רק שעליית מפלס הכנרת הינה משמעותית ביותר, אלא שגם איכות המים השתפרה. במעבדת שירות השדה של צמח ניסיונות, מקבוצת צמח מפעלים, מנטרים את איכות המים שנועדו להשקיית השדות והמטעים באזור הכנרת ודרום הגולן מידי חודש  במהלך העונה (מאפריל עד דצמבר).  במעבדה הצטברו נתונים אגרונומיים במשך עשרות שנים העומדים לרשות החקלאיים.

אחרי 5 שנות בצורת רצופות בהן עלתה מליחות מי הכנרת בצורה עקבית לרמה מסוכנת עבור החקלאות, נרשמה כעת ירידה משמעותית במליחותם.

נורית בן הגיא מנהלת תחום שירות השדה של צמח ניסיונות: "צמחים רגישים אף יותר מבני אדם למליחות מים. מליחות גבוהה עלולה לפגוע בהתפתחות הצמח, בגודל הפרי וברמת היבול. ישנם הבדלים בין מינים שונים של צמחים במידת רגישותם למליחות מי ההשקיה, אבל דווקא מיני המטעים העיקריים בחקלאות של עמק הירדן: בננות, אבוקדו, מנגו וליצ'י, רגישים במיוחד למליחות  מאחר ואלו גידולים שהובאו מאזורים טרופיים וסובטרופיים גשומים.

לירידה במליחות מי הכנרת ישנן השלכות חשובות מאוד לחקלאות כי מנת מי ההשקיה הכוללת מורכבת מהכמות הדרושה לצמח להתפתחות וליבול, ומהכמות הנדרשת להדיח את המלחים שמקורם במי ההשקיה ושמצטברים בחתך הקרקע שבאזור בית השורשים.

ומכאן שככל שהמליחות גבוהה יותר, כך צריך להשתמש ביותר מים, בעוד שכאשר המליחות של המים נמוכה יותר אפשר להפחית את המנה."

על אף שהכנרת בעלת מים מתוקים כביכול, רמת המליחות בה גבוהה יחסית לאגמי מים מתוקים, אם חלילה ירד מפלס הכנרת אל מתחת לקו האדום, ישנו חשש שמליחות גבוהה לא תאפשר המשך גידול בננות אבוקדו ואחרים ופתרונות כמו התפלה יצטרכו להיכנס לתמונה.

בתמונה: בת שבע בן סימון לבורנטית במעבדת שירות השדה

צילום: ריקי ריקי וולטינסקי