תנאים להפעלת סינון עומק גרנולרי כטיפול בקולחים

משרד הבריאות הוציא מסמך בנושא תנאים להפעלת סינון עומק גרנולרי כטיפול בקולחים

מצ"ב המסמך וקישור לאתר ארגון עובדי המים:

https://bit.ly/2OvrmRX

הנחיות משרד הבריאות תנאים להפעלת סינון עומק גרנולרי כטיפול בקולחים המיועדים להשקייה - 12.3.2021
תנאים להפעלת סינון עומק גרנולרי כטיפול בקולחים המיועדים להשקיה בלא מגבלות - 3.2.2021