הכנס השנתי של ארגון עובדי הפלחה בתערוכת "משוב"

הכנס יתקיים ביום שלישי, 11.6.2019, בין השעות 8:30-12:00, בגני התערוכה ויכלול הרצאות מפי בכירי החוקרים מהאקדמיה ונציגים מהתעשייה.

כבכל שנה, אנו עורכים כנס מגדלים בתערוכת "משוב", בגני התערוכה.

לכנס מוזמנים כמאה משתתפים: חקלאים, אנשי אקדמיה, אנשי חברות הזרעים, מדריכים ועוד.

נושא הכנס השנה: שעורה בישראל ובעולם.

תכנית מפורטת של הכנס תפורסם בהמשך.

נשמח לראותכם.