כתב התחייבות לאספקת חיטה

להזכירכם, המועד האחרון לחתימה על ההתחייבות הינו ה 14/4/2021 . ניתן לבצע תיקונים עד ה 29/4/2021 . אנא מכם- מלאו את ההצהרה בהקדם! את ההצהרה החתומה יש להעביר לארגון עובדי הפלחה ולספק החיטה במקביל (ארגון הקניות)

כתב התחייבות לאספקת חיטה 2021 - Copy