דיווח שבועי מגדלי הדרום – 16.06.2022

"בניגוד למחשבה הרווחת, דיאלוג הוא רב שיח […..] המחלוקת היא שיח לבדיקת אמיתוֹת או הגדרות מסורתיות. תהליך של למידה, הקשבה, שכנוע, הבנה והכרה

שיחה בין טועים – מַפְרָה, מקדמת, מרימה. שיחה בין חוטאים מביאה לביטול, קיטוב המוביל לשנאה…."

דש 24-22