נהלי פיתוח הכפר 2020-2021

בשנת 2015 החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר להפעיל תכנית חומש לפיתוח הכפר. המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה

מצ"ב קישור לטיוטת תכנית פיתוח הכפר המלאה, נוהלי תמיכה לשנים 2020 – 2021 להערות הציבור.

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspx

הערות ניתן להגיש בכתב לגברת חגית ברנר בדוא"ל:  hagitbr@moag.gov.il עד לתאריך 18/11/2020.