ניוד והעברת מים לשנת 2021

מזכיר לכם כי ניתן לבצע ניוד או העברת מים לשנת 2021 בהתאם לפירוט הבא

ניוד מים (בין צרכנים שלא עומדים באחד התנאים המפורטים בסעיף 4 בטופס) – עד 31.10.2021.

העברת מים (בן צרכנים העומדים באחד התנאים המפורטים בסעיף 4 בטופס) – עד 14.11.2021.

 מומלץ לבדוק את מצב הצריכה ולהיערך בהתאם שלא תכנסו לחריגות.

העברה או ניוד (1)