עדכון מהכנסת – רשימת הקצאות היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות 2022

להלן הודעה לעיתונות מאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתאריך 24/10 בנושא "רשימת הקצאות היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות 2022"

הודעת פרסום הקצאת ההיתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2022
רשימת הקצאות מומלצת לחקלאים 2022