הודעת דוברות תמיכות שימור קרקע

פורסמו שורה של נוהלי תמיכה בחקלאים לביצוע פעולות וממשקי עיבוד המטיבים עם משאבי הקרקע, המים והסביבה היקף כולל של 14-מיליון ₪ 

מדובר במענקים הניתנים לחקלאים אשר יבצעו פעולות ואמצעים לשימור קרקע; לקידום עיבוד וחקלאות משמרים; לרכישת מיכון וציוד ייעודי משמר קרקע ועוד.

את הבקשות להשקעה ניתן יהיה להגיש לא יאוחר מיום ה-21 ביולי 2022 , כב' בתמוז תשפ"ב (כולל).

בקשות ההשקעה יוגשו באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות, בקישור tmi.moag.gov.il

המשרד מבהיר כי הקצאת התמיכות בפועל מותנית באישורו ובקיומו של תקציב מתאים.

שימו לב, ניתן להגיש את הערותיכם עד לתאריך 2.6.22 למרכזי תאי שימור קרקע במחוזות המשרד או לכתובת דוא"ל alonm@moag.gov.il

לפרטים המלאים, היכנסו >> go.gov.il/soil_supports22