קולות קוראים משותפים למשרד החקלאות ולרשות החדשנות

מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות בשיתוף רשות החדשנות מתכבדים להזמינכם להגיש הצעות למענקים במסגרת השקת המקצה השני במסגרת שני מסלולים עבור תוכניות מו"פ התורמות לקידום החקלאות בישראל

הסבר לקולות הקוראים המשותפים למשרד החקלאות והרשות לחדשנות