נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות של מלפפונים ועגבניות לשנים 2022-2024

מצ"ב נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות של מלפפונים ועגבניות לשנים 2022-2024

הנוהל כולל 2 סוגי בקשות:

בקשות רגילות – מענק בגובה 40% ומועד אחרון להגשה לשנה הוא 30.11.22

בקשות למשקי מודל – מענק בגובה 70% ומועד אחרון להגשה לשנה הוא 31.8.22

ניתן להגיש בקשות למתכנן הרלוונטי של הישוב במחוז.

24.5.2022 נוהל תמיכה בשיפור תשתיות חממות עגבניות ומלפפון לשנים 2022-2024 סופי