הארכת מועד הגשת בקשות לנוהל תמיכה בהאצה והטעמת טכנולוגיות חדשות בחקלאות – פעימה שניה לשנת 2022

בשמיני בפברואר פרסמה מנהלת ההשקעות נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות לשנת 2022

לפי הנוהל ניתן להגיש בקשות עד ליום 28.04.22 ובמידה ותיוותר יתרה תקציבית תפורסם הודעה על הארכת מועד ההגשה.

לאור זאת הריני להודיע על הארכת תוקף הגשת הבקשות עד 30.06.22 – פעימה שניה לשנת 2022.

אנא שימו לב להבהרות הבאות:

  • אישור בקשות שהתקבלו לאחר 28.04.22  (פעימה שניה לשנת 2022) כפוף בין היתר, לקיומה של יתרה תקציבית מתאימה.
  • שיפוט ואישור בקשות שהתקבלו עד ליום 28.04.22 יחל בימים הקרובים.