פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים

מצ"ב פניית משרד האנרגיה ליזמים לקבלת בקשות למכסת חלוץ עבור מתקנים אגרו וולטאים מעל שטחים חקלאיים
יש לשלוח את הבקשות עד ה- 15 ביולי 2021 לכתובת דוא"ל  CSO-Projects@energy.gov.il.
מפגשי וובינר יערכו באופן מקוון, בתאריכים 27.05.2021 ו-  21.06.2021 בשעה 11:00. מצורף קישור לטופס רישום לוובינר.

למסמכי הפניה ופרטים נוספים: https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/agro_voltai