סגירת נוהל הדור הבא בחקלאות – חקלאים חדשים לשנת 2022

הריני להודיע על סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להגשת בקשות חדשות לקבלת מענק במסגרת נוהל "הדור הבא בחקלאות – חקלאים חדשים לשנת 2022", ביום ה' ה – 2.6.2022. זאת מאחר והתקציב שהוקצה לנושא נוצל במלואו.