הזמנה לשולחנות עגולים – שיתוף ציבור בנושא בטיחות בעבודה – תכשירי הדברה

זרוע העבודה במשרד הכלכלה בשיתוף משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בוחנים את מדיניות השימוש בחומרי הדברה

הזמנה לשיתוף ציבור בנושא בטיחות בעבודה עם חומרי הדברה