קול קורא למחקרים בענף פלחה קיץ 2022

מצ"ב קול קורא להגשת הצעות מחקר פלחה קיץ 2022. לידיעתכם – תאריך ההגשה הוארך עד ל 13.11.2021

קול_קורא_להצעות_מחקר_בענף_הפלחה_-_קיץ_2022 (1)

דף שער מאוחד להצעות מחקרים בגידולי שדה (3)

נהלים למופ ענפי הפלחה 2022 (1)