הזמנת הגנות מחיר ליבולי חיטה 2022

כמדי שנה, אנו מציעים לחקלאים מודל לרכישת הגנות מראש על ידי הזמנת מסגרת לחוזים לפי מדרגות (פּוּלים) שמאפשר ביצוע הגנות בפרקי זמן קצרים כשתנאי השוק מאפשרים זאת

הזמנת הגנות חיטה 2022
טופס הזמנת הגנות חיטה 2022 - 09.08.2021