דיווח שבועי מגדלי הדרום – 15.10.2020

    מחבר:
  • אורי לוי

סולידריות – לפעמים משבר או מצוקה, מבליטים חוזקות. יתרונות שלעיתים מוחבאים. השבוע נקלע אחד "ממשקי הסורגּום" לסיטואציה בלתי אפשרית. סירובו של מרכז מזון לקבל ממנו סורגום, מאושר לקציר, הותיר את המשק עם מאות דונמים, ללא פתרון. מרכז המזון במשואות יצחק נענה לפניית המצוקה, הרים את הכפפה וניאות לקבל את הסורגום. זהו סיפור פשוט על סולידריות, על הבנה למצוקת האחר, שהוא משלנו. מרגש! הסוף לסיפור, שמרכז המזון המקורי הבין "טעותו" וחזר בו. עתיד המשך הגידול, מוטל בספק

דיווח שבועי - 15.10.2020