דיווח שבועי מגדלי הדרום – 10.09.2020

    מחבר:
  • אורי לוי

דרך חיים – בנחישות ראויה להערכה גדולה, ממשיך איתן סלע לפקוד את מגדליו.
מגבלות התניידות (שיבואו על פתרונן ב"ה) אינן מהוות מכשול לגביו. יום זה יום
ושעה זאת שעה. ממרום גילו וניסיונו, בוחן את הגידולים, משיא עצה, נותן הנחיה.
שותף מלא בתכנון המזרע, במהלך הגידול ועריכת נתונים בסיומו. עבורו זאת לא
עבודה, זו דרך חיים

דיווח שבועי - 10.9